Skrivkultur

Skrivkultur

Jag arbetar för Regionbiblioteket, Region Jönköpings län som manusutvecklare. Detta innebär att skrivande i länet ges en möjlighet att kostnadsfritt få sina manus lästa på professionell nivå.

Texterna kan vara skönlitterära (ej poesi och dramatik) eller facklitterära. Ditt manus bör vara avslutat och genomarbetat när det skickas.

Inledningsvis erbjuds du att skicka in de inledande tio sidorna av ett längre manus för genomläsning. Vi bokar sedan ett samtal där vi talar om utvecklingsmöjligheterna för din text och ditt skrivande.

Både nya och mer erfarna skrivande är välkomna att höra av sig till mig via: skrivkultur@textonauterna.se